Tuyển cộng tác viên bán hàng order 06/2021

tuyển cộng tác viên bán hàng order


Tuyển cộng tác viên bán hàng, ngoài bán hàng có sẵn, hiện nay còn có một hình thứ khác là bán hàng order. Đây là một hình thức bán hàng phổ biến gần đây.

Bán hàng order là gì?

Bán hàng order hay gom order là hình thức mua hàng theo đơn đặt hàng. Ví dụ NCC A đăng tin gom order 1 sản phẩm X. Các CTV sẽ vào lấy thông tin sản phẩm và đăng bán lại trên facebook. Sau khi có khách đặt hàng sản phẩm X với CTV, CTV sẽ đặt hàng lại với NCC A. Sau đó CTV sẽ chờ hàng về từ NCC A và giao cho khách.

Ngoài những sản phẩm mà NCC gom order để đặt hàng (chủ yếu từ Trung Quốc) còn có trường hợp CTV nhận order theo sản phẩm của khách hàng. Khi đó CTV sẽ tìm NCC nhập hàng.

bài viết tuyển cộng tác viên bán hàng order
Ví dụ một bán viết bán hàng order trên Facebook

Tuyển cộng tác viên bán hàng order

Để đăng ký cộng tác viên bán hàng order, bạn chỉ cần đăng ký làm CTV trên Cotavi, sau đó chọn mặt hàng có nhãn order để bán, là bạn đã có thể trở thành CTV bán hàng order.

Xem thêm và đăng ký CTV bán hàng order tại link này.

Hoặc đăng ký trực tiếp trên Cotavi.vnLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *